@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

فرم درخواست کنسرسیوم تولید


در صورتی که متقاضی مشارکت در یکی از کنسرسیوم‌های تولید نرم افزاری می‌باشید اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

مشخصات شرکت / موسسه
عنوان شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
پست الکترونیک:
نشانی:
نحوه مشارکت در کنسرسیوم:  
حوزه فعالیت شرکت: