@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار خودآموز حسابداری نیاز - بسته حسابداری
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار خودآموز حسابداری نیاز - بسته حسابداری
شناسه نرم افزار 12120
قیمت : ,500,000 ریال
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

حسن این روش آموزشی در تکرار کلاس بطور دلخواه می باشد. در خودآموز حسابداری نیاز با روشی روبرو می گردید که هرگز در دوره های آموزشی دیگر با آن مواجه نبوده اید و می توانید با مبلغـی اندک برای پیشرفت کاری خود سرمایه گذاری کرده و از هم اکنون چندین برابر آن را به درآمد خود بیفزائید. شما با استفاده از خودآموز حسابداری نیاز تجربه کاری مفید و تکنیکهای کاربردی را به محل کار یا منزل خود برده و در مدتی کوتاه تبدیل به یک حسابدار ماهر شوید. با استفاده از این دوره غیر حضوری، مهارتهای حسابداری را بصورت گام به گام و اصولی به مهارتهای خود خواهید افزود.

 در این پکیج شما با 16 سرفصل مهم حسابداری به شرح ذیل آشنا خواهید شد

* اطلاعات پایه و مقدماتی

در این فصل با مهمترین بخش حسابداری یعنی معادله حسابداری آشنا خواهید شد و به شما آموزش داده می شود، برای اینکه در هر زمان بخواهید وضعیت مربوط به هر یک از سرفصلهای حسابداری را مشخص نمائید، کلیه عملیات مالی مربوط به آن را در یک حساب به طور جداگانه نگهداری نموده که به آن حساب کل می گویند. هر رویداد مالی شامل سه بخش می باشد که بخش اول طرف بدهکار، بخش دوم طرف بستانکار و بخش سوم شرح رویداد می باشد و نیز چرا به برخی از حسابها موقت وبه برخی دیگر دائم گفته می شود و...
* صندوق و تنخواه گردان

اولین بخشی که در یک سیستم مالی با آن برخورد می نمائید، وجوه نقد از جمله صندوق و تنخواه گردان است در این سر فصــل می آموزید که جریان گردش وجوه نقد در حساب صندوق به چه صورت انجام گرفته و همین طور تنخواه گردان چگونه افتتاح می شود و از چند نوع تشکیل شده و چگونه می توان از آن همانند صندوق برای دریافتها و پرداختهای روزمره استفاده نمود و ...
* بانک و رفع مغایرت بانکی

بانک نیز مانند صندوق محل نگهداری وجوه نقد است در این سرفصل شما با چگونگی افتتاح حساب بانک در دفاتر شرکت، چگونگی رفع مغایرت بانکی از طریق گزارشات آشنا شده و خواهید آموخت که چرا صورتحساب بانک عکس حساب بانک در دفاتر مالی شرکت است و...
* حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی

در هر بنگاه اقتصادی برای اینکه بتوانیم خرید یا فروشی انجام دهیم می بایست سرفصلی تحت عنوان بدهکاران و بستانکاران ایجاد نمائیم تا از وضعیت بدهی یا طلب آنها در هر لحظه آگاه شویم و نیز می آموزید که حسابهای دریافتنی و پرداختنی از چند بخش تشکیل شده و از این سرفصلها در چه مواقعی می توان استفاده نمود...
* اسناد دریافتنی و اسناد در جریان وصول

دارائیهای جاری را به این خاطر جاری می نامند که دائماً مانده آنها در حال تغییر است. صندوق، بانک، تنخواه گردان و اسناد دریافتنی را می توان از جمله این دارائیها نام برد، مانده صندوق یا بانک در هر زمان قابل برداشت است ولی اسناد دریافتنی در بیشتر اوقات به روز، ماه و حتی سالهای بعد موکول می گردد. در این سرفصل شما خواهید آموخت که چگونه این حساب را در دفاتر مالی شرکت ایجاد کرده و چگونه تا لحظه وصول، آنرا نگهداری می نمائیم و یا اگر آنرا به شخص ثالثی خرج نمودیم درصورت عدم وصول چگونه آنرا رهگیری نمایم و در صورتی که آنرا نزد بانک جهت وصول واگذار نمودیم چرا به سرفصل دیگری انتقال می یابد و ...
* اسناد پرداختنی

پرداخت بدهی شرکت را توسط سندی تاریخ دار اصطلاحاً اسناد پرداختنی می گویند. در این سرفصل شما می آموزید که اسناد پرداختنی به چند دسته تقسیم می شود، در چه مواقعی استفاده می شود و در صورت پرداخت بدهی در موعد مقرر ثبت رویداد مالی آن در دفاتر چگونه خواهد بود و ...
* هـزینـه هـا

مخارج مصرفی شرکت معمولاً به نام هزینه شناسایی می شود. در این سرفصل شما با انواع هزینه ها و چگونگی ثبت رویدادهای مالی آنها آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه هزینه ها را دسته بندی نمائید و نقش هزینه ها در یک واحد تولیدی به چه صورت می باشد و ...
* درآمـد هــا

مبلغی که بابت ارائه خدمات حاصل می شود را معمولاً درآمد می نامیم. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با انواع درآمدها چگونگی ثبت رویداد مالی و نحوه طبقه بندی درآمدها را خواهید آموخت و ...
* خرید و برگشت از خرید و روش ادواری

تهیه کالا جهت عملیات تجاری را اصطلاحاً خرید می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی خرید نقدی و اعتباری، تخفیفات و مرجوعی و چگونگی ثبت رویداد مالی آن آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه می توان بهای تمام شده کالای خریداری شده را به دست آورد و روش ادواری چیست و چگونه از این روش استفاده می شود و ...
* فروش و برگشت از فروش

عرضه کالا جهت عملیات تجاری را اصطلاحاً فروش می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی فروش نقدی و اعتباری، تخفیفات و مرجوعی و چگونگی ثبت رویداد مالی آن آشنا خواهید شد و ...
* موجودی کالا و روش دائمی

در روش دائمی هنگام تهیه کالا به جای سرفصل خرید از حساب موجودی کالا استفاده می شود. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با ثبت رویداد مالی آن، روش قیمت گذاری و انبار گردانی به روشهای FIFO و LIFO و میانگین موزون را خواهید آموخت و دلیل استفاده از ثبت مکمل هنگام فروش کالا به شما آموزش داده خواهد شد و ...
* پیش پرداخت و پیش دریافت

وجوهی که قبل از دریافت فاکتور از طرف حساب،به ایشان پرداخت می شود را پیش پرداخت و وجوهی را که قبل از ارائه فاکتور به طرف حساب، از ایشان دریافت می شود را پیش دریافت می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی ثبت رویداد مالی پیش پرداخت و تبدیل آن به هزینه، خرید یا اموال آشنا شده و ضمن یادگیری ثبت رویداد مالی پیش دریافت، نحوه تبدیل این حساب پس از طی مدتی به فروش یا درآمد را خواهید آموخت و ...
* دارائیهای ثابت

دارائی های غیر جاری را معمولاً دارائی های ثابت نیز می نامیم. در این سرفصل ضمن آشنایی با انواع دارائی های ثابت، چگونکی ثبت رویداد مالی تهیه اینگونه دارائی ها را خواهید آموخت و می آموزید که کدامیک از دارائیهای ثابت استهلاک پذیر می باشند و هنگام فروش این دارائیها چه ثبتی مورد نیاز است و ...
* سپرده هـا

سپرده ها معمولاً یا ثابت هستند و یا بصورت سرمایه گذاری. در این سرفصل نحوه ثبت رویداد مالی سپرده ثابت، هم زمان پرداخت و هم زمان استرداد آن را خواهید آموخت و می آموزید در صورتی که سپرده به صورت سرمایه گذاری باشد بابت سود حاصله چه ثبتی مورد نیاز است و ...
* سرمـایـه

سرمایه ثبت شده شرکت می تواند هم به صورت پرداخت شده باشد و هم به صورت تعهد شده. شما در این سرفصل ضمن یادگیری این مفاهیم، نحوه ثبت رویداد مالی سرمایه پرداخت شده یا سرمایه تعهد شده را خواهید آموخت و ...
* جاری شرکـاء

برای پرداخت وجوهی غیر از سرمایه اولیه توسط شرکاء و بازپرداخت آن درطی دوره ای به آنها، معمولاً از حساب جاری شرکاء استفاده می شود. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با ثبت رویدادهای مالی دریافت و پرداخت جاری شرکاء، تفاوت میان حساب جاری شرکاء و برداشت شرکاء را خواهید آموخت و ...
- جزوات قابل پرینت

معمولاً در هر دوره آموزشی کارآموزان جهت یادگیری بیشتر مطالب گفته شده توسط اساتید، آن مطالب را بصورت یادداشت یا جزوه تحریر می نمایند، در این روش آموزش برای جلوگیری از تحریر مطالب و بالا بردن میزان دقت کارآموزان، این مطالب در نرم افزار بصورت فایلی جداگانه تحت عنوان جزوه آموزشی طراحی شده که شما می توانید به راحتی از آن چاپ و استفاده نمائید.

-قابل نصب بر روی ویندوزهای Xp-Seven-Vista

پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران