@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار خودآموز حسابداری نیاز - بسته جامع
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار خودآموز حسابداری نیاز - بسته جامع
شناسه نرم افزار 12123
قیمت : 1,200,000 ریال
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

بسیاری از علاقمندان به فراگیری حسـابداری، فرصت کـافی برای حضـور در کلاس را ندارند. خودآمـوز حسـابداری نیـاز به مخاطبان در سراسر کشور این امکان را می دهد که از طریق لوح فشرده تصویری (DVD) و بصورت کاملا غیر حضوری اقدام به یادگیری حسابداری نمایند. این نرم افزار اولین و کامل ترین نرم افزار آموزش حسابداری ویژه بازار کار با متد جدید بصورت تصویری و کاربردی می باشد که یادگیری آسان انواع حسـابداری را برای افراد در تمـامی سطـوح فراهـم می سازد. این مجموعه نرم افزار های آموزشی ویژه حسابداری در بازار کار طراحی شده و مدرسین آن علاوه بر تدریس مفاهیم، تجربه چندین ساله خود را نیز در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

 در این پکیج شما با 30 سرفصل مهم و کلیدی حسابداری و مدیریت مالی به شرح ذیل آشنا خواهید شد:

* اطلاعات پایه و مقدماتی
در این فصل با مهمترین بخش حسابداری یعنی معادله حسابداری آشنا شده و به شما آموزش داده می شود، برای اینکه در هر زمان بخواهید وضعیت مربوط به هر یک از سرفصلهای حسابداری را مشخص نمائید، کلیه عملیات مالی مربوط به آن را در یک حساب به طور جداگانه نگهداری نموده که به آن حساب کل می گویند. هر رویداد مالی شامل سه بخش می باشد که بخش اول طرف بدهکار، بخش دوم طرف بستانکار و بخش سوم شرح رویداد می باشد و نیز چرا به برخی از حسابها موقت و به برخی دیگر دائم گفته می شود و...
* صندوق و تنخواه گردان
اولین بخشی که در یک سیستم مالی با آن برخورد می نمائید، وجوه نقد از جمله صندوق و تنخواه گردان است در این سر فصــل می آموزید که جریان گردش وجوه نقد در حساب صندوق به چه صورت انجام گرفته و همین طور تنخواه گردان چگونه افتتاح می شود و از چند نوع تشکیل شده و چگونه می توان از آن همانند صندوق برای دریافتها و پرداختهای روزمره استفاده نمود و ...
* بانک و رفع مغایرت بانکی
بانک نیز مانند صندوق محل نگهداری وجوه نقد است در این سرفصل شما با چگونگی افتتاح حساب بانک در دفاتر شرکت، چگونگی رفع مغایرت بانکی از طریق گزارشات آشنا شده و خواهید آموخت که چرا صورتحساب بانک عکس حساب بانک در دفاتر مالی شرکت است و...
* حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی
در هر بنگاه اقتصادی برای اینکه بتوانیم خرید یا فروشی انجام دهیم می بایست سرفصلی تحت عنوان بدهکاران و بستانکاران ایجاد نمائیم تا از وضعیت بدهی یا طلب آنها در هر لحظه آگاه شویم و نیز می آموزید که حسابهای دریافتنی و پرداختنی از چند بخش تشکیل شده و از این سرفصلها در چه مواقعی می توان استفاده نمود...
* اسناد دریافتنی و اسناد در جریان وصول
مانده صندوق یا بانک در هر زمان قابل برداشت است ولی اسناد دریافتنی در بیشتر اوقات به روز، ماه و حتی سالهای بعد موکول می گردد. در این سرفصل شما خواهید آموخت که چگونه این حساب را در دفاتر مالی شرکت ایجاد کرده و چگونه تا لحظه وصول، آنرا نگهداری می نمائیم و یا اگر آنرا به شخص ثالثی خرج نمودیم درصورت عدم وصول چگونه آنرا رهگیری نمایم و در صورتی که آنرا نزد بانک جهت وصول واگذار نمودیم چرا به سرفصل دیگری انتقال می یابد و ...
* اسناد پرداختنی
پرداخت بدهی شرکت را توسط سندی تاریخ دار اصطلاحاً اسناد پرداختنی می گویند. در این سرفصل شما می آموزید که اسناد پرداختنی به چند دسته تقسیم می شود، در چه مواقعی استفاده می شود و در صورت پرداخت بدهی در موعد مقرر ثبت رویداد مالی آن در دفاتر چگونه خواهد بود و ...
* هـزینـه هـا
مخارج مصرفی شرکت معمولاً به نام هزینه شناسایی می شود. در این سرفصل شما با انواع هزینه ها و چگونگی ثبت رویدادهای مالی آنها آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه هزینه ها را دسته بندی نمائید و نقش هزینه ها در یک واحد تولیدی به چه صورت می باشد و ...
* درآمـد هــا
مبلغی که بابت ارائه خدمات حاصل می شود را معمولاً درآمد می نامیم. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با انواع درآمدها چگونگی ثبت رویداد مالی و نحوه طبقه بندی درآمدها را خواهید آموخت و ...
* خرید و برگشت از خرید و روش ادواری
تهیه کالا جهت عملیات تجاری را اصطلاحاً خرید می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی خرید نقدی و اعتباری، تخفیفات و مرجوعی و چگونگی ثبت رویداد مالی آن آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه می توان بهای تمام شده کالای خریداری شده را به دست آورد و روش ادواری چیست و چگونه از این روش استفاده می شود و ...
* فروش و برگشت از فروش
عرضه کالا جهت عملیات تجاری را اصطلاحاً فروش می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی فروش نقدی و اعتباری، تخفیفات و مرجوعی و چگونگی ثبت رویداد مالی آن آشنا خواهید شد و ...
* موجودی کالا و روش دائمی
در روش دائمی هنگام تهیه کالا به جای سرفصل خرید از حساب موجودی کالا استفاده می شود. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با ثبت رویداد مالی آن، روش قیمت گذاری و انبار گردانی به روشهای FIFO و LIFO و میانگین موزون را خواهید آموخت و دلیل استفاده از ثبت مکمل هنگام فروش کالا به شما آموزش داده خواهد شد و ...
* پیش پرداخت و پیش دریافت
وجوهی که قبل از دریافت فاکتور از طرف حساب،به ایشان پرداخت می شود را پیش پرداخت و وجوهی را که قبل از ارائه فاکتور به طرف حساب، از ایشان دریافت می شود را پیش دریافت می نامیم. در این سرفصل شما با چگونگی ثبت رویداد مالی پیش پرداخت و تبدیل آن به هزینه، خرید یا اموال آشنا شده و ضمن یادگیری ثبت رویداد مالی پیش دریافت، نحوه تبدیل این حساب پس از طی مدتی به فروش یا درآمد را خواهید آموخت و ...
* دارائیهای ثابت
دارائی های غیر جاری را معمولاً دارائی های ثابت نیز می نامیم. در این سرفصل ضمن آشنایی با انواع دارائی های ثابت، چگونکی ثبت رویداد مالی تهیه اینگونه دارائی ها را خواهید آموخت و می آموزید که کدامیک از دارائیهای ثابت استهلاک پذیر می باشند و هنگام فروش این دارائیها چه ثبتی مورد نیاز است و ...
* سپرده هـا
سپرده ها معمولاً یا ثابت هستند و یا بصورت سرمایه گذاری. در این سرفصل نحوه ثبت رویداد مالی سپرده ثابت، هم زمان پرداخت و هم زمان استرداد آن را خواهید آموخت و می آموزید در صورتی که سپرده به صورت سرمایه گذاری باشد بابت سود حاصله چه ثبتی مورد نیاز است و ...
* سرمـایـه
سرمایه ثبت شده شرکت می تواند هم به صورت پرداخت شده باشد و هم به صورت تعهد شده. شما در این سرفصل ضمن یادگیری این مفاهیم، نحوه ثبت رویداد مالی سرمایه پرداخت شده یا سرمایه تعهد شده را خواهید آموخت و ...
* جاری شرکـاء
برای پرداخت وجوهی غیر از سرمایه اولیه توسط شرکاء و بازپرداخت آن درطی دوره ای به آنها، معمولاً از حساب جاری شرکاء استفاده می شود. شما در این سرفصل ضمن آشنایی با ثبت رویدادهای مالی دریافت و پرداخت جاری شرکاء، تفاوت میان حساب جاری شرکاء و برداشت شرکاء را خواهید آموخت و ...
*حقوق و دستمزد
حق قانونی پرسنل از عملکرد کاری طی روز، هفته یا ماه را حقوق و دستمزد می نامند. در این فصل شما ضمن آشنایی با قوانین و فرمولهای مربوط به حقوق، مزایا و کسورات، ثبت رویداد مالی آن را برای پایان هرماه آموخته و نحوه محاسبه مزایای پایان سال را نیز فرا خواهید گرفت و ...
* کالای در راه
جهت واردات کالا و ثبت رویداد مالی آن در دفاتر، از حسابی به نام سفارشات در راه یا کالای در راه استفاده می شود. در این فصل شما ضمن آشنایی با مراحل واردات کالا، نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای وارداتی را نیز خواهید آموخت و ثبت مربوط به تبدیل کالای در راه به موجودی کالا را نیز فرا خواهید گرفت و ...
* پروژه ( حسابداری پیمانکاری )
به کارهای در دست اقدام و در حال اجرا معمولاً پروژه گفته می شود که در این فصل شما با جایگاه پروژه در حسابداری و ثبت رویدادهای مالی آن تا اتمام پروژه آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که پروژه را چگونه می توانیم تبدیل به یک حساب موقت نمائیم و در پایان یک دوره مالی سود یا زیان پروژه چگونه محاسبه می گردد و ...
* تسهیلات و اعتبارات
دریافت هرگونه وام به واسطه اعتبار به دست آمده را معمولاً تسهیلات و اعتبارات می نامیم. در این فصل شما با انواع وامهای بانکی و غیر بانکی و نحوه ثبت رویداد مالی و بازپرداخت وام به همراه بهره آن آشنا خواهید شد و ...
* استهلاک انباشته دارائیها
معمولاً دارائی های ثابت مشهود مستهلک می شوند و طی دوره ای به هزینه تبدیل می گردند. برای تبدیل استهلاک به دست آمده به هزینه معمولاً از حسابی به نام استهلاک انباشته استفاده می شود. در این فصل با روشهای نزولی و مستقیم، نحوه مستهلک کردن دارائی های استهلاک پذیر را خواهید آموخت و ...
* ذخایر
برای پرداخت هزینه هایی که به سنوات آتی موکول می شود از حساب ذخایر استفاده می شود. در این سرفصل شما با ثبت رویداد مالی انواع ذخایر که در پایان هر دوره مالی اتفاق می افتد آشتا خواهید شد و ...
* اندوخته ها
چنانچه در اساسنامه شرکت و یا مصوبه هیات مدیره درصدی از سود عملکرد شرکت به عنوان اندوخته مشخص گردد از این حساب استفاتده می شود و شما در این سرفصل با چگونگی ثبت رویداد مالی اندوخته در پایان دوره مالی آشنا خواهید شد و ...
* بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی
مهمترین بخش حسابداری در پایان دوره مالی بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی می باشد. شما در این فصل با انواع گزارشات اصلی و نحوه بستن حسابهای موقت و به دست آوردن سود یا زیان عملکرد و همچنین بستن حسابهای دائم و انتقال آنها به سال مالی بعد آشنا خواهید شد و ...
* بهای تمام شده
در هر واحد تولیدی بهای تمام شده محصول از مهمترین بخشهای حسابداری محسوب می شود که شما در این سرفصل با چگونگی ثبت رویداد مالی خرید مواد اولیه، موجودی کالای در جریان ساخت، تخصیص هزینه های مستقیم و سربار تولید، موجودی کالای ساخته شده و نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده (محصول) آشنا می شوید و ...
* حسابهای انتظامی
چنانچه در یک موسسه از اشخاص حقیقی یا حقوقی اسنادی را بصورت ضمانت دریافت نمائیم و یا موسسه اسناد ضمانتی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر پرداخت نماید، استفاده از حسابهای انتظامی ضروری است که شما در این سرفصل با ثبت رویداد های دریافت یا پرداخت اسناد ضمانتی آشنا خواهید شد و ...
* ساختار اصلی نرم افزار یا کدینگ
زبان اصلی هر نرم افزار حسابداری کدینگ آن است که شما در این سرفصل با انواع کدینگ نرم افزار های حسابداری بصورت تفصیل پیوسته و یا شناور (یونیک) و با منطق و چگونگی طراحی کدینگ بصورت گروه، کل، معین و تفصیل آشنا می شوید و ...
* تحریر دفاتر قانونی
دفتر روزنامه و کل به عنوان دفاتر اصلی شرکت شناسایی و تحریر می شود. شما در این فصل با چگونگی ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل آشنا خواهید شد و عواملی که باعث رد دفاتر خواهد شد به شما آموزش داده می شود و ...
* تنظیم اظهار نامه مالیاتی
یکی از استفاده کنندگان ذیصلاح برون سازمانی شرکت، سازمان امور مالیاتی می باشد. برای اینکه بتوانیم بطور خلاصه عملکرد شرکت را در اختیار ممیزین مالیاتی قرار دهیم تحریر و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جزو عناصر مهم در پایان دوره مالی می باشد که شما در این سرفصل از آموزش، با نحوه تحریر و تنظیم اظهارنامه بطور کامل آشنا خواهید شد و ...
* تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
اغلب موسسات و شرکتها، مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می باشند و به دلیل اطلاعات اندک حسابداران در زمینه تحریر و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این سرفصل از آموزش می تواند شما را در این مهم بطور مفصل یاری نماید و ...
- جزوات قابل پرینت
معمولاً در هر دوره آموزشی کارآموزان جهت یادگیری بیشتر مطالب گفته شده توسط اساتید، آن مطالب را بصورت یادداشت یا جزوه تحریر می نمایند، در این روش آموزش برای جلوگیری از تحریر مطالب و بالا بردن میزان دقت کارآموزان، این مطالب در نرم افزار بصورت فایلی جداگانه تحت عنوان جزوه آموزشی طراحی شده که شما می توانید به راحتی از آن چاپ و استفاده نمائید.

-قابل نصب بر روی ویندوزهای Xp-Seven-Vista

آموزش اینتر اکتیو نرم افزار حسابداری سپیدار محصول همکاران سیستم

کارت شرکت در ۲۰ دوره تست ارزیابی اینترنتی (آموزش حین آزمون)

مرجع کاملی از تعاریف و ثبت های کاربردی در بازار کار

ارائه سابقه کار از طرف شرکت

پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران