@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم اطلاعاتی نظارت بر پروژه های عمرانی استان
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم اطلاعاتی نظارت بر پروژه های عمرانی استان
شناسه نرم افزار 1224
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

سیستم اطلاعاتی نظارت بر پروژه های عمرانی استان با توجه به بخشنامه شماره 81862/1903 مورخ 01/05/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كل كشور و باهدف ثبت و نگهداری اطلاعات موافقتنامه های استان به همراه طرحها، پروژه ها و بازدیدهای انجام شده از پروژه های عمرانی ایجاد گردیده است . این سیستم با فراهم اوردن امكانات جستجو و گزارش گیری های متنوع از اطلاعات موجود ، متخصصین استانداری را درجهت نظارت كاملتروسریعتر پروژه های عمرانی استان یاری می نماید.

اطلاعات پایه

امكان ثبت قوانین و مقررات مربوط به طرح های تملك دارایی سرمایه ای
امكان ثبت كلیه اطلاعات مندرج در موافقتنامه ها
امكان ثبت مشخصات كاربران سیستم و حدود دسترسی انها

امكان دریافت و ثبت اطلاعات نظارتی پروژه های عمرانی

پیشرفت فیزیكی عملیات پروژه ها
علل تاخیر
ثبت اطلاعات نظارتی
اعتبارات هزینه شده پروژه ها به تفكیك منابع تامین اعتبار و فصول هزینه
ثبت و مدیریت تصاویربازدیدهای انجام شده از پروژه ها
كیفیت اجرای پروژه ها براساس چهار شاخص عالی ،خوب،متوسط و ضعیف
نجوه ارجاع كار پروژه های پیمانی و امانی و امانی - پیمانی

گزارش ها

گزارش از جزئیات طرحها، پروژه ها و بازدیدهای انجام شده
پراكندگی تعدادپروژه های عمرانی ازنظراعتباری
پراكندگی جغرافیایی پروژه های عمرانی
میزان دستیابی به اهداف یكساله
امكان ارائه انواع گزارش بصورت آماری و نموداری براساس نیاز كاربر


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران