@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم مکانیزه آمار و اطلاعات نظام طرح های عمرانی (کنترل پروژه)
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم مکانیزه آمار و اطلاعات نظام طرح های عمرانی (کنترل پروژه)
شناسه نرم افزار 15667
دسته بندی : کاربردی،مشترک
قیمت این نرم افزار بر حسب مورد متغیر می باشد. جهت تهیه با بخش فروش مرکز مذاکره فرمایید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

سیستم مکانیزه آمار و اطلاعات نظام طرح های عمرانی (کنترل پروژه)


شماره ثبت انفورماتیک:0


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران