@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار دریافت و پرداخت
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار دریافت و پرداخت
شناسه نرم افزار 489
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

ثبت و ویرایش اطلاعات طرف حسابهای بانکها، انواع حسابها، چک، سفته و ... ثبت و ویرایش انواع دریافتها و پرداختها. ثبت و ویرایش اطلاعات انواع مربوط به چک های برگشتی. امکان تعریف نمودن کلیه واحد هایی که مجاز به دریافت می باشند و تعریف سقف برای هر یک ...


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران