@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار مهندسی فروش
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار مهندسی فروش
شناسه نرم افزار 493
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

ثبت و ویرایش کلیه کارکنان واحد فروش به منظور بازاریابی . ثبت و ویرایش کلیه شرکتهایی که می توانند مشتری شرکت باشند. تخصیص دادن مشتریان به کارکنان واحد فروش . ثبت و ویرایش نتیجه جلسات یا هر یک از مشتریان . بایگانی و تدوین و یادآوری کارکنان واحد فروش به منظور سرکشی به مشتریان بر اساس نتیجه ... .


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران