@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار مدیریت پروژه های عمرانی
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار مدیریت پروژه های عمرانی
شناسه نرم افزار 8613
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

1- تعریف انواع پروژه
2- تعریف طرح و تخصیص هر تعداد پروژه به آن
3- تعریف پیمانکار به همراه مشخصات شرکتی برای انجام پروژهها
4- تعریف مشاور به همراه مشخصات شرکتی برای انجام پروژهها
5- تعریف ناظر برای انجام پروژهها
6- امکان تعریف دستگاههای اجرایی برای طرحها
7- امکان تعریف دستگاههای بهره بردار برای طرحها
8- تعریف موقعیتهای مکانی برای تعیین موقعیت اجرای پروژه
9- فاز بندی پروژه در چند مرحله اجرای مختلف
10- پیش بینی و زمانبندی برای فاز های تعریف شده در پروژه
11- اعلام پیشرفت فیزیکی برای هر کدام از فاز های تعریف شده در پروژه، توسط ناظر های پروژه
12- ورود اطلاعات و نمایش تاریخهای زمانبندی و پیشرفت بر اساس روز، ماه یا سال 


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران