@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار حسابداری طرح های عمرانی
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار حسابداری طرح های عمرانی
شناسه نرم افزار 8853
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

1. امكان تعریف سرفصل حساب ها بر مبنای دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی

2. امكان تعریف حسابها با هر تعداد سطح

3. امكان تعریف بانك، شعبه و شماره حساب مربوط به انواع بانك ها و شماره حساب ها

4. امكان تعریف مراكز هزینه و طبقه بندی آنها

5. مكان تعریف طرح ها، ردیفهای عمومی (متفرقه) و فصول سرمایه گذاری و پروژه ها

6. امكان تعریف مراكز مختلف (استان ها) و نگهداری اطلاعات مربوط به آن ها

7. تعریف انواع ارز و ثبت اسناد ارزی

8. امكان تعریف دسته چك مربوط برای تمام حساب های بانكی

9. امكان تعریف انواع اسناد و اختصاص هر نوع سند به كاربران

10 . امكان ثبت سند به صورت دستی و برای برخی اسناد هم به صورت دستی هم به صورت خودكار ماننددرخواست خرید كالا، و لیست حقوقی

11 . صدور خودكار سند افتتاحیه و اختتامیه

12 . امكان گردش اسناد در بخش های مختلف و پیگیری لحظه ای اسناد

13 . وجود كارتابل و مشاهده گردش كامل سند از نقطه شروع تا بایگانی

14 . امكان پشتیبانی از زبانهای مختلف ( این امكان در حال تكمیل است )

15 . انجام عملیات مربوط به درخواست وجه و گردش آن در سازمان

16 . ثبت ابلاغ اعتبار بر مبنای فر مهای استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ثبت اسناد مربوط

17 . ثبت سپرده ها و ضمانت نامه ها به تفكیك افراد، شركت ها و سازمان ها

18 . امكان ثبت درخواست وجه سپرده و چاپ آن

19 . امكان صدور چك برای تمام بانك ها و امكان ابطال چك

20 . تهیه دفتر بانك برای هر شماره حساب

21 . امكان تنظیم انواع چك برای چاپ

22 . امكان ثبت صورت حساب بانك به صورت دستی و به صورت خودكار (توسط دیسكت)

و ...


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران