جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید

این نسخه آزمایشی می باشد
به زودی (ظرف چند روز آینده) نسخه کامل روزشمار را می توانید از همین مرکز دانلود نمایید

مرکز آموزش نرم افزار

ورود به سایت ویژه تولیدکنندگان و نمایندگی ها